Company

Projects

FAST3D
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

AniForm ontvangt subsidie voor de volgende activiteiten:

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van FAST3D is de ontwikkeling van een innovatieve 3D-printtechnologie én high-tech 3D-printbare gevulde polymeren. Op deze wijze wil FAST3D de 3D-printtechnologie, die nu enkel geschikt is voor het 3D-printen van relatief kleine (≤80mm) PEEK onderdelen, industrieel opschalen. Deze innovatie betekent een uitbreiding naar nieuwe toepassingen én markten om zo het toepassingsgebied van deze unieke 3D-printtechnologie aanzienlijk te vergroten.

Subdoelstellingen

De FAST3D hoofddoelstelling betekent een innovatie over twee assen. Om de hoofddoelstelling te kunnen realiseren, ontwikkelt en valideert FAST3D:

1. high-tech 3D-printbare gevulde polymeren, bestaande uit een homogene vermenging van een polymeer en een vulstof om zodoende de sterke en unieke eigenschappen van verschillende materialen te combineren;

2. een innovatieve 3D-printtechnologie geschikt voor de verwerking van deze gevulde polymeren, resulterend in onderdelen >80mm.

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost-Nelderland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nelderlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.